Dịch vụ bảo vệ công ty

Hiện nay với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, các công ty, nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp được hình thành ngày càng nhiều…Bên cạnh đó, tình hình phát triển bọn tội phạm gây ảnh hưởng đến an toàn và tài sản doanh nghiệp ngày càng phổ biến. Vì vậy, việc bảo vệ tài sản, bảo vệ con người của các doanh nghiệp là nhu cầu cấp thiết mà các doanh nghiệp hiện đang quan tâm.

Dịch vụ bảo vệ công ty, phân xưởng, công trình, khu chế xuất, khu công nghiệp…

Chính vì thế, BẢO VỆ SÀI GÒN SEPRE 247 đã tạo ra một đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu cao cho lĩnh vực bảo vệ như:

• Bảo vệ các công ty.

• Bảo vệ phân xưởng.

• Bảo vệ xí nghiệp.

• Bảo vệ khu công nghiệp.

• Bảo vệ khu chế xuất.